Foto boven: vanaf linksboven met de klok mee: Kate Kendall (oprichter en CEO van CloudPeeps), Simone Skoog (Managing Director van GroupM Digital Sweden), Talia Wolf (CEO van Conversioner), Alix de Sagazan (medeoprichter van AB Tasty) en Jesse Liu (medeoprichter van Siteber).

In het Verenigd Koninkrijk is tussen 2002 en 2015 het aantal vrouwen in de digitale industrie gedaald van 33% naar 26%. Helaas worden vrouwen nog steeds minder betaald dan mannen voor identieke banen. Maar gaan er dingen veranderen?

Ondanks de duistere statistieken hebben we een aantal van die vrouwen die, tegen de verhouding in, succesvol zijn doorgebroken en we hebben ze gevraagd naar hun kijk op het genderverschil in deze industrie, die traditioneel wordt gedomineerd door mannen, en wat er gedaan kan worden om de verandering te bevorderen.

Talia Wolf, de CEO van Conversioner, wijst op de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de veranderingen mogelijk te maken: “De loonkloof is nog steeds schokkend en heeft onmiddellijke zorg nodig. Ondernemingen die senior posities vertegenwoordigen zijn zelden verbonden met andere vrouwen en zij hebben zo voortdurend de behoefte om zich te bewijzen tegenover hun mannelijke tegenparten.” Het vergroten van het bewustzijn en het bieden van gelijke kansen zijn al voor lange tijd een onderwerp geweest in het gender debat, maar zijn werkgevers echt responsief op deze aspecten? “Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat een eerlijke vertegenwoordiging van beide geslachten leidt tot een bredere set van ideeën en een betere business. Ik geloof niet in positieve discriminatie. Ik neem de beste mensen aan, ongeacht van hun geslacht en behandel mannen en vrouwen ook als gelijken. Natuurlijk betekent dit dat voor hetzelfde werk vrouwen en mannen hetzelfde moeten worden betaald. Ik zorg er in elk geval voor dat dit het geval is”, zegt onze eigen medeoprichter Alix de Sagazan, die 38% vrouwen bij AB Tasty in dienst heeft, ruim boven het gemiddelde van 26% in de industrie.

Maar het gaat niet alleen om de houding van de werkgever. “Een van mijn favoriete onderdelen van een ondernemer zijn, is het in staat zijn om een bedrijf op te bouwen in de digitale industrie op een manier waarmee zowel vrouwen als mannen zich kunnen inzetten voor hun werk, doelstellingen en persoonlijke groei. Hoewel ik zie dat veel vrouwen hogere posities nemen en meer ingewikkelde rollen in bedrijven op zich nemen, is er zoveel meer dat we kunnen doen om de excellentie te bevorderen en ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen niet langer op hun geslacht worden beoordeeld, maar op hun eigen acties”, gaat Talia verder.

Jessie Liu, medeoprichter van de digitale agency Siteber, onderstreept de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de digitale industrie, maar vertelt ons ook dat de kans voor vrouwen om te excelleren voor het grijpen ligt: “Ik denk dat de wijze waarop mannen en vrouwen zichzelf promoten een grote factor is. Ik werd altijd geleerd om verantwoordelijkheid te nemen, te spreken en altijd de kansen te pakken. De digitale marketing zelf is eigenlijk vrij vrouwvriendelijk en als vrouwen meer vertrouwen krijgen in zelfpromotie en in het leiden van senior posities, zou er een meer gelijke vertegenwoordiging zijn in de industrie.”

Jessie’s bericht wordt bevestigd door de oprichter en CEO van CloudPeepKate Kendall: “Hoewel er een toename is geweest van vrouwen die werken in digitale of technologie gerelateerde banen, zien we nog steeds een tekort aan vrouwen die senior posities krijgen, met eigen bedrijven beginnen en toegang hebben tot het kapitaal van een bedrijf. We moeten een actieve rol spelen in het niet alleen bouwen van talenten, maar ook het belonen en ondersteunen van diegene in een later stadium als we echt verandering willen maken.”

Bedrijven in de digitale industrie worden vaak gestereotypeerd als bedrijven die worden bestuurd door avant-garde, t-shirt dragende Apple-liefhebbers met grote plannen voor technologische verovering. Er is geen tijd om te verspillen aangezien de markt snel evolueert en daarom moeten besluiten zo snel mogelijk worden genomen. Een beetje intimiderend wellicht? “Ik denk dat, om mee te worden genomen in bepaalde digitale gesprekken, we onszelf moeten aandragen, omdat we nooit worden gevraagd. Het is cruciaal dat we dit op een doordachte en zinvolle manier doen. Er is geen punt om de luidste in de kamer te zijn, puur om de luidste in de kamer te zijn.”

Simone Skoog, Managing Director van GroupM Digital in Zweden, weet het een en ander over wat carrière-minded vrouwen te wachten staat in de industrie: “Tot nu toe is een vrouw in de digitale industrie vrij eenzaam geweest. Tot voor kort zag je niet zoveel vrouwen die manager posities hadden. Weinigen die werken op de C-niveaus (CEO, CFO, etc.) of als leden van het bestuur”.  

“Als een vrouw in leiderschap moet je, ongeacht de industrie, overwegen en constant nadenken over hoe je jezelf uitbeeldt en laat zien. Waarschijnlijker is dit belangrijker voor vrouwen dan voor mannen. Dit gaat om lichaamstaal, stemtoon, dresscode, en vooral je publieke verschijning en presentaties. Als je als een sterke leider gezien wilt worden, moet je een vocale toonhoogte gebruiken die kan worden geassocieerd met autoriteit en mandaat. Je lichaamstaal moet een beetje minder specifieke vrouwelijke bewegingen bevatten – niet aan het haar zitten, etc. – om te voorkomen dat je het onderwerp wordt van bepaalde onderdrukkingen. Je moet je eigen authentieke persona vinden – niet om een man te zijn, maar ook niet om te vrouwelijk te zijn.