Session Recording

Wat is Session Recording?

Session Recording stelt je in staat om een opgenomen sessie van een bezoeker te herhalen en te bekijken. Met deze data insight worden de individuele sessies van je bezoekers opgenomen. De muisbewegingen en de clicks van de gebruikers kunnen worden gebruikt om te bepalen hoe ze met je website interacten. Met deze tool ben je in staat om te focussen op de centrale punten van de customer journeys op je website en ben je in staat om te leren wat er verbeterd en geoptimaliseerd kan worden in het design en op de gebruikersvriendelijkheid van je website.

De Session Recording functie berust op de aanwezigheid van de AB Tasty tag. Zodra de pagina is geladen, creeert het een script dat verbinding maakt de AB Tasty API, legt het de content van de pagina vast en gebruikt het de HTML Mutation Observer API om wijzigingen te detecteren die zijn opgetreden in de DOM (Document Object Model) van de pagina. Het script controleert tegelijkertijd de andere gebeurtenissen om de muispositie en toetsenbordinteractie te kennen. Alle wijzigingen worden geprogrammeerd en verzonden naar onze servers in real-time, waar ze automatisch worden opgenomen in de database. Binnen de AB Tasty applicatie is een speler verantwoordelijk voor het herstellen en herrekenen van de geschatte data om de navigatiesessie opnieuw af te spelen.

Waarom is Session Recording belangrijk?

Session Recording is een tool dat helpt in het beslissingsproces. Het is ook in staat om de knelpunten van je website te identificeren, de wijzigingen snel te implementeren en de aspecten te testen in een data-gedreven aanpak.

Ook helpt Session Recording je om je bezoekersgedrag te begrijpen, je optimalisatie strategie een nieuw leven te geven, de feedback begrijpelijk te maken, je video’s te segmenteren, je analyse te structureren en tot slot de analyse van je test te verrijken en actie te ondernemen.

Dingen om te onthouden

  • De video’s worden bewaard voor 30 dagen. Na dat punt worden de video’s automatisch verwijderd. Desondanks heb je wel de optie de video’s te downloaden om ze op een later moment te analyseren. Een andere functie stelt je in staat om bepaalde video’s te bookmarken. Een gebookmarkte video kan niet worden verwijderd.
  • Tijdens de activering van de Session Recording functie kun jij en je accountmanager de dagelijkse video opname quota vastleggen (500, 1000, 2000, 5000, 10000…). De quota die niet binnen een dag worden gebruikt, worden de volgende dagen niet geregistreerd.
  • De Session Recording functie heeft een kleine impact op de navigatie-ervaring van de gebruiker. Het script is asynchroon geladen om ervoor te zorgen dat de wijzigingen van de pagina’s niet worden geblokkeerd. Wanneer het eenmaal geladen is, wordt een tweerichtingscommunicatiepad geopend tussen je navigator en onze servers. Dit is gedaan zodat de acties van je gebruikers op de meest efficiënte manier kunnen worden opgenomen.
  • Tijdens de creatie van een sessie herhalingscampagne, moet je de pagina’s definiëren waarop de opnames actief zullen zijn. Om de gehele navigatiesessie op te nemen, moet je een zeer grote targeting betrekken (bijvoorbeeld: de URL bevat “mydomain.com”). De video’s nemen alle pagina’s mee die worden bekeken door een gebruiker. Als je echter een beperkte targeting opgeeft (bijvoorbeeld URL-inhoud / producten), worden de opnames alleen gelanceerd wanneer de pagina door de gebruiker wordt bekeken en zal ook stoppen wanneer de gebruiker naar een pagina gaat die niet is meegenomen bij de targeting. Om de opname van je aankooptrechter te beperken, moet je een operator gebruiken zoals “URL bevat: /cart” als alle stappen in je trechter in dit URL-formaat zijn. Door aan te geven dat de “URL bevat: /verzending”, is het waarschijnlijk dat je de navigatie alleen voor een afzonderlijke pagina hebt opgenomen.

Interne links / Case studies

Onlangs hebben we een vernieuwde versie van onze Session Recording tool Nirror gelanceerd. Wil je weten wat alle nieuwe functies en verbeteringen zijn? Bekijk dan het artikel hier.